Laden Evenementen

Kern van de Mestreechter Vastelaovend – zoals het volksfeest in deze stad genoemd wordt – is het befaamde straatcarnaval. Dit ongeorganiseerde, massale onderdeel zorgt jaarlijks voor een prettige warboel in de binnenstad.

Carnaval kent een lange traditie in Maastricht, die terugvoert tot waarschijnlijk de vroege middeleeuwen. In 1839 was er voor het eerst sprake van een georganiseerde vorm van vastenavondviering. De Sociëteit Momus werd dat jaar opgericht om festiviteiten voor de gegoede burgerij te organiseren. Los daarvan werd in de stad het volkse straat- annex cafécarnaval volop gevierd.

Na de Tweede Wereldoorlog vloeiden deze twee varianten (georganiseerd en ongeorganiseerd) in elkaar tot een samenhangend volksfeest. Dit kwam onder andere  door de oprichting van De Tempeleers, de stadscarnavalsvereniging die zich specifiek op de waarden en tradities van de ‘vasteloavend’ richtte door festiviteiten voor diverse doelgroepen te organiseren.

Inmiddels neemt carnaval een centrale positie inneemt in het (volks)culturele en sociale leven in de stad in. Het is een feest van  feest van iedereen. Georganiseerd of ongeorganiseerd, iedereen viert het feest op zijn of haar eigen wijze binnen een ongeschreven, eeuwenoud kader.
De vastelaovend maakt dan ook deel uit van het DNA van Maastricht. Met als vaste, tijdloze elementen de typische volksaard, de eigen taal, het gemeenschapsgevoel, de humor en de historie van de stad.

Bron: https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/evenementen/carnaval